Sportski kompleks

MC Sistem izgradnje omogućava brzu i laku izgradnju velikih sportskih kompleksa prema zahtevu naručioca sa širokim spektrom arhitektonsko urbanističkoh rešenja.

 

Školska sportska sala

Optimalno dimenzionisane hale zadovoljavaju sve važeće pravilnike i normative školskog prostora.

 

Školska sportska sala

Sportske sale se mogu projektovati i sa tribinama za posetioce čime postaju i lokalni centri vanškolskih sportskih aktivnosti i socijalizacije.

 

Bazeni

Prefabrikovanim elementima projektujemo samostojeće bazene čime se transmisioni toplotni gubici bazena svode samo na gubitke u podu i značajno umanjuju troškovi zagrevanja.

 

DIMENZIJE – RASPONI

SPORTSKI OBJEKTI U ENERGETSKOM RAZREDU "A" i "B"

Ne postoji ograničavajući faktor za unutrašnji dizajn, veliki rasponi objekata bez stubova i prepreka omogućavaju da arhitekte imaju potpunu slobodu dizajniranja enterijera.

Objekti se mogu primeniti kao: sportske hale, bazeni, skladišta, hladnjače, radionice, fabrike, izložbeni prostori, škole, vrtići, domovi za stara lica, bolnice, stambeni objekti…

Cela konstrukcija objekata je noseća i sve instalacije (ventilacija, osvetljenje, klimatizacija…) uključujući i kransku stazu se postavljaju jednostavno na noseću konstrukciju. Objekat se projektuje da zadovolji sve potrebe korisnika čime je spektar primene gotovo neograničen.

Energetski efikasan, vatrootporan objekat sa minimalnim troškovima za održavanje ostvariće uštede u svim sferama poslovanja.

Pišite nam

Odogovorićemo Vam u najkraćem roku

LOKACIJA

Živojina Lukića Vajara 58e, Bežanijska kosa, 11070 Novi Beograd

EMAIL

milinkovicco@gmail.com

MC Sistem