Sportski kompleks

MC Sistem izgradnje omogućava brzu i laku izgradnju velikih sportskih kompleksa prema zahtevu naručioca sa velikim brojem arhitektonsko urbanističkoh rešenja.

Školska sportska sala

Sportske sale se mogu izgraditi i sa tribinama za 100 posetilaca što im daje karakter komercijalnog lokalnog sportskog objekta koji se može iznajmljivati.

Sportska arena

Sportske sale se mogu izgraditi i sa tribinama za 100 posetilaca što im daje karakter komercijalnog lokalnog sportskog objekta koji se može iznajmljivati.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Objekti su izgrađeni od prefabrikovanih ferocementnih (AB) elemenata, „velikih cigli“ koji su bez termičkih mostova. Elementi su troslojni, armirano-betonski, montažni, termoizolovani, „sendvič“ tipa. Osnova elemenata izrađena je od ferocementa u obliku pravougaone ljuske ojačane rebrima po ivicama. Drugi sloj je vatrootporni termoizolacioni sloj debljine od 15cm ili više koji obezbeđuje da je koeficijent provođenja toplote k od <0,15 W/m²К. Treći sloj je zaštitna ferocementna ploča.

Poligonalni AB luk se formira na svaka 4 metra, između elemenata  u kojem je „uvezana“ armatura iz nosećeg sloja elemenata. Na ovaj način se dobija prostorna struktura umreženih AB lukova i greda (rebara elemenata) koji čine trajnu, bezbednu vatrootpornu konstrukciju.

PREDNOSTI KONSTRUKCIJE


VISOKA ENERGETSKA EFIKASNOST

Paropropusna, vatrootporna izolacija debljine od 15-30cm.

 VATROOTPORNOST

Armirani beton je po definiciji negoriv.

 OTPORNOST NA ZEMLJOTRESE
Umrežena struktura lukova i greda čine noseću konstrukciju.

 OTPORNOST NA URAGANE I OLUJNE VETROVE
Ne postoji niti jedan lim, opšivka, crep, oluk ili sl. da se odvoji od konstukcije.

 SIGURAN, BEZBEDAN I TRAJAN OBJEKAT
Životni vek armiranog betona – ferocementa se meri stotinama godina

KARAKTERISTIKE MATERIJALA


ČVRSTOĆA

Preko 42Mpa,


ŽILAVOST

Višestruka kriva loma, prilikom pucanja mikroarmatura nosivost elementa i dalje raste


VODONEPROPUSNOST

Materijal je vodonepropustan


TRAJNOST

Armirani beton

PREDNOSTI HALA


NIŽA CENA

U poređenju sa svim objektima i približno istih energetskih osobina


SMANJENI TROŠKOVI EKSPLOATACIJE

Niži troškovi grejanja i hlađenja


SMANJENI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

Materijal je vodonepropustan


BRŽA IZGRADNJA

1000m2 ključ u ruke za 4 meseca

Pišite nam

Odogovorićemo Vam u najkraćem roku

LOKACIJA

Živojina Lukića Vajara 58e, Bežanijska kosa, 11070 Novi Beograd

EMAIL

milinkovicco@gmail.com

MC Sistem