Stepeništa

TEMELJNE STOPE I ANKER BLOKOVI 

Proizvodimo sve vrste ptefabrikovanih temelja, anker blokova i konstruktivnih elemenata po zahtevu naručioca.

Preduzeće poeduje svu potrebnu mehanizaciju za pripremne radove, zemljane radove i postavljanje svih betonskih prefabrikovanih elemenata.