Galerija

MC Sistem gradnje omogućuje potpuno nov pristup izgradnji izolovanih, armirano betonskih objekata. Visoka energetska efikasnost naših objekata, brzina izgradnje, izuzetna trajnost objekata i otpornost na požare su samo neke od izvarednih osobina naših hala.

 

Prefabrikacijom elemenata postižu se značajne uštede u vremenu izgradnje objekta. Svi elementi se izrađuju u visoko kvalitetnim kalupima u kontrolisanim uslovima, visokog kvaliteta u skladu sa važećim evropskim standardima.

 

Svi prefabrikovani elementi poseduju CE znak.

Hale su izgrađene od prefabrikovanih armirano betnoskih (ferocementnih) elemenata, koji su bez termičkih mostova. Elementi su troslojni, armirano-betonski, montažni, termoizolovani, „sendvič“ tipa. Osnova elemenata izrađena je od ferocementa u obliku pravougaone ljuske ojačane rebrima po ivicama. Drugi sloj je vatrootporni termoizolacioni sloj debljine od 15cm ili više koji obezbeđuje da je koeficijent provođenja toplote k od <0,15 W/m²К. Treći sloj je zaštitna ferocementna ploča.

 

Poligonalni AB luk se formira na svaka 4 metra, između elemenata  u kojem je “uvezana” armatura iz nosećeg sloja elemenata. Na ovaj način se dobija prostorna struktura umreženih AB lukova i greda (rebara elemenata) koji čine trajnu, bezbednu vatrootpornu konstrukciju.

 

Ne postoji ograničavajući faktor za unutrašnji dizajn, veliki rasponi objekata bez stubova i prepreka omogućavaju da arhitekte imaju potpunu slobodu dizajniranja enterijera. Objekti se mogu primeniti kao: sportske hale, bazeni, skladišta, hladnjače, radionice, fabrike, izložbeni prostori, škole, vrtići, domovi za stara lica, bolnice, stambeni objekti…

 

Sportski objekti u skladu sa Evropskim preporukama o potrošnji energije u sportskim objektima “Energy efficiency guide 78”

JEDINSTVENO U REGIONU – SPORTSKI OBJEKTI U ENERGETSKOM RAZREDU “A” i “B”

 

Dužina objekata je proizvoljna, (moguće je izabrati bilo koju dužinu deljivu sa 4m usled dimenzija elemenata, što znači 36, 40, 44…52… 76, 80m… itd.).

Sistem omogućava velike varijacije lučnih oblika hala. Lučnih, lučnih sa delom ravnog krova, sa vertikalnim zidovima i zalučenim krovovima, omogućavajući standardne raspone od 13 do 34m. Veće raspone projektujemo po želji naručioca.

 

PREDNOSTI KONSTRUKCIJE

VISOKA ENERGETSKA EFIKASNOST

            Paropropusna, vatrootporna izolacija debljine od 15-30cm.

VATROOTPORNOST

            Armirani beton je po definiciji negoriv.

OTPORNOST NA ZEMLJOTRESE

            Umrežena struktura lukova i greda čine noseću konstrukciju.

OTPORNOST NA URAGANE I OLUJNE VETROVE

            Nije potreban niti jedan lim, opšivka, crep, oluk ili sl. da se odvoji od konstukcije.

SIGURAN, BEZBEDAN I TRAJAN OBJEKAT

            Životni vek armiranog betona – ferocementa se meri stotinama godina

 

KARAKTERISTIKE MATERIJALA

ČVRSTOĆA – Preko 42Mpa,

ŽILAVOST – Višestruka kriva loma, prilikom pucanja mikroarmatura nosivost elementa i dalje raste VODONEPROPUSNOST – Materijal je vodonepropustan

TRAJNOST – Armirani beton

 

 

PREDNOSTI HALA

NIŽA CENA – U poređenju sa svim objektima i približno istih energetskih osobina

SMANJENI TROŠKOVI EKSPLOATACIJE – Niži troškovi grejanja i hlađenja

SMANJENI TROŠKOVI ODRŽAVANJA – Samo farbanje po potrebi

MINIMALNI TROŠKOVI grejanja i hlađenja

BRŽA IZGRADNJA – 1000m2 ključ u ruke za 4 meseca

 

Cela konstrukcija objekata je noseća i sve instalacije (ventilacija, osvetljenje, klimatizacija…) uključujući i kransku stazu se postavljaju jednostavno na noseću konstrukciju. Objekat se projektuje da zadovolji sve potrebe korisnika čime je spektar primene gotovo neograničen.

Energetski efikasan, vatrootporan objekat sa minimalnim troškovima za održavanje ostvariće uštede u svim sferama poslovanja.

 

MC sistem gradnje prvo zatvara željeni prostor. Izgrađena struktura obezbeđuje sve zahteve statike, termike, hidroizolacije te izuzetno visok nivo stabilnosti, bezbednosti i trajnosti. Ceo objekat izgrađem ovom tehnologijom ne poseduje niti jedan termički most.

Nakon toga se u izgrađenom zatvorenom prostoru, u kontrolisanim klimatskim uslovima, kao sasvim nezavisan statički sistem, tehnologijom po izboru korisnika vrši etažiranje i pregrađivanje u skladu sa njegovim aktuelnim potrebama. Ovakav način organizacije izgradnje omogućuje izuzetno fleksibilan prostor koji živi, razvija se i menja u skladu sa svojim korisnikom.

Modifikovanim lučnim oblikom se postiže povoljniji odnos zapremine i površine poda, odnosno površina spoljašnjih zidova za istu veličinu objekta je za minimalno 21% manja čime su toplotni gubitci umanjeni za isti procenat.

Prozori znatno manjih dimenzija na kosim površinama (krovni) obezbeđuju isti osvetljaj kao što bi bio sa znatno većim prozorima na vertikalnim zidovima. Smanjenjem staklenih površina, koje imaju veliki stepen toplotne provodljivosti, dodatno su smanjeni toplotni gubici. Iz navedenog vidimo da lučni objekti imaju gotovo duplo manje toplotne gubitke u poređenju sa pravougaonim objektima iste zapremine, kvadrature i izolacione moći. Prozori mogu biti oblika i orijentacije po želji.

 

MC² SISTEM predstavlja nov, patentiran, brz i jednostavan sistem izgradnje kvalitetnih i trajnih, energetski efikasnih i isplativih objekata različitih dimenzija i namena od prefabrikovanih elemenata.

Visoka energetska efikasnost naših objekata, brzina izgradnje, izuzetna trajnost objekata i otpornost na požare su samo neke od izvarednih osobina naših objekata.

Prefabrikacijom elemenata postižu se značajne uštede u vremenu izgradnje objekta. Svi elementi se izrađuju u visoko kvalitetnim kalupima u kontrolisanim uslovima, visokog kvaliteta u skladu sa važećim evropskim standardima.

Svi prefabrikovani elementi poseduju CE znak.

Elementi se ne malterišu, površina elemenata je glatka i samo se gletuje i boji. U proizvodnji se postavljaju instalacione cevi kroz koje se sve instalacije postavljaju bez štemovanja, uvlačenjem. Na ovaj način i sva naknadna proširenja instalacija zahtevaju samo bušenje zida za doznu na mestu gde je već postavljena cev. Svi potrebni otvori se formiraju u toku proizvodnje elemenata, bilo da su u pitanju prozori, vrata ili sl., pri čemu su sve ivice otvora izolovane a ramovi se ugrađuju bez termičkih mostova.

Suština sistema gradnje ja montaža prefabrikovanih zidnih elemenata koji odgovaraju željenoj spratnoj visini objekta formirajući spoljašnje zidove objekta. Elementi su troslojni, termoizolovani bez termičkih mostova. Sa spoljašnje strane ne postavlja se termoizolacioni sloj jer je termoizolacija već postavljena u središnjem sloju elementa. Fasada ima samo estetsku funkciju, ne i izolacionu. Na spoljašnji sloj elementa je moguće izvesti sve vrste kontaktnih i kasetnih fasada, kao i kombinaciju više vrsta fasada bez stvaranja termičkih mostova jer je izolacija srednji sloj elementa.

Fleksibilnost MC² sistema pruža slobodu projektovanja i oblikovanja kako arhitektonskog tako i urbanističkog. Modularnim sistemom gradnje je moguće projektovati objekte i cele poslovno stambene komplekse po željama i potrebama investitora. Mc² elementima se ostvaruju nepravilne osnove objekata, erkeri, terase i drugi arhitektonski oblici. U skladu sa ostalim konstruktivnim elementima, liftovskim i stepenišnim jezgrima, spratnim pločama i njihovim nosećim stubovima spratnost objekata je po želji naručioca. Ne postoji mogućnost otpadanja fasada. Fasada se ne postavlja na termoizolacioni sloj već na noseči, spoljašnji armirano-betonski sloj.

Zbog male ukupne debljine zidnih elemenata / spoljašnjih zidova pri istim gabaritima objekta ostvaruje se dodatnih 0.2m2 poda po metru dužnom spoljašnjeg zida. Spoljašnji zid, element je debljine samo 26cm, umesto minimalno 45 kod standardnih, zidanih i omalterisanih zidova sa 20cm izolacije.

Spoljašnji i unutrašnji sloj elemenata su od kompozitnog armiranog betona ojačanog glas fiber vlaknima pritisne čvrstoće ≥40Mpa. Vek trajanja takvih materijala je preko 100 godina, kao i izgrađenog objekta.

MC Sistem gradnje omogućuje potpuno nov pristup izgradnji izolovanih, armirano betonskih objekata. Visoka energetska efikasnost naših objekata, brzina izgradnje, izuzetna trajnost objekata i otpornost na požare su samo neke od izvarednih osobina naših hala.

Prefabrikacijom elemenata postižu se značajne uštede u vremenu izgradnje objekta. Svi elementi se izrađuju u visoko kvalitetnim kalupima u kontrolisanim uslovima, visokog kvaliteta u skladu sa važećim evropskim standardima.

Svi prefabrikovani elementi poseduju CE znak.

Hale su izgrađene od prefabrikovanih armirano betnoskih (ferocementnih) elemenata, koji su bez termičkih mostova. Elementi su troslojni, armirano-betonski, montažni, termoizolovani, „sendvič“ tipa. Osnova elemenata izrađena je od ferocementa u obliku pravougaone ljuske ojačane rebrima po ivicama. Drugi sloj je vatrootporni termoizolacioni sloj debljine od 15cm ili više koji obezbeđuje da je koeficijent provođenja toplote k od <0,15 W/m²К. Treći sloj je zaštitna ferocementna ploča.

Poligonalni AB luk se formira na svaka 4 metra, između elemenata  u kojem je “uvezana” armatura iz nosećeg sloja elemenata. Na ovaj način se dobija prostorna struktura umreženih AB lukova i greda (rebara elemenata) koji čine trajnu, bezbednu vatrootpornu konstrukciju.

Ne postoji ograničavajući faktor za unutrašnji dizajn, veliki rasponi objekata bez stubova i prepreka omogućavaju da arhitekte imaju potpunu slobodu dizajniranja enterijera. Objekti se mogu primeniti kao: sportske hale, bazeni, skladišta, hladnjače, radionice, fabrike, izložbeni prostori, škole, vrtići, domovi za stara lica, bolnice, stambeni objekti…

Sportski objekti u skladu sa Evropskim preporukama o potrošnji energije u sportskim objektima “Energy efficiency guide 78”

JEDINSTVENO U REGIONU – SPORTSKI OBJEKTI U ENERGETSKOM RAZREDU “A” i “B”

Dužina objekata je proizvoljna, (moguće je izabrati bilo koju dužinu deljivu sa 4m usled dimenzija elemenata, što znači 36, 40, 44…52… 76, 80m… itd.).

Sistem omogućava velike varijacije lučnih oblika hala. Lučnih, lučnih sa delom ravnog krova, sa vertikalnim zidovima i zalučenim krovovima, omogućavajući standardne raspone od 13 do 34m. Veće raspone projektujemo po želji naručioca.

PREDNOSTI KONSTRUKCIJE

VISOKA ENERGETSKA EFIKASNOST

            Paropropusna, vatrootporna izolacija debljine od 15-30cm.

VATROOTPORNOST

            Armirani beton je po definiciji negoriv.

OTPORNOST NA ZEMLJOTRESE

            Umrežena struktura lukova i greda čine noseću konstrukciju.

OTPORNOST NA URAGANE I OLUJNE VETROVE

            Nije potreban niti jedan lim, opšivka, crep, oluk ili sl. da se odvoji od konstukcije.

SIGURAN, BEZBEDAN I TRAJAN OBJEKAT

            Životni vek armiranog betona – ferocementa se meri stotinama godina

KARAKTERISTIKE MATERIJALA

ČVRSTOĆA – Preko 42Mpa,

ŽILAVOST – Višestruka kriva loma, prilikom pucanja mikroarmatura nosivost elementa i dalje raste VODONEPROPUSNOST – Materijal je vodonepropustan

TRAJNOST – Armirani beton 

 

PREDNOSTI HALA

NIŽA CENA – U poređenju sa svim objektima i približno istih energetskih osobina

SMANJENI TROŠKOVI EKSPLOATACIJE – Niži troškovi grejanja i hlađenja

SMANJENI TROŠKOVI ODRŽAVANJA – Samo farbanje po potrebi

MINIMALNI TROŠKOVI grejanja i hlađenja

BRŽA IZGRADNJA – 1000m2 ključ u ruke za 4 meseca

 

Cela konstrukcija objekata je noseća i sve instalacije (ventilacija, osvetljenje, klimatizacija…) uključujući i kransku stazu se postavljaju jednostavno na noseću konstrukciju. Objekat se projektuje da zadovolji sve potrebe korisnika čime je spektar primene gotovo neograničen.

Energetski efikasan, vatrootporan objekat sa minimalnim troškovima za održavanje ostvariće uštede u svim sferama poslovanja.

 

MC sistem gradnje prvo zatvara željeni prostor. Izgrađena struktura obezbeđuje sve zahteve statike, termike, hidroizolacije te izuzetno visok nivo stabilnosti, bezbednosti i trajnosti. Ceo objekat izgrađem ovom tehnologijom ne poseduje niti jedan termički most.

Nakon toga se u izgrađenom zatvorenom prostoru, u kontrolisanim klimatskim uslovima, kao sasvim nezavisan statički sistem, tehnologijom po izboru korisnika vrši etažiranje i pregrađivanje u skladu sa njegovim aktuelnim potrebama. Ovakav način organizacije izgradnje omogućuje izuzetno fleksibilan prostor koji živi, razvija se i menja u skladu sa svojim korisnikom.

Modifikovanim lučnim oblikom se postiže povoljniji odnos zapremine i površine poda, odnosno površina spoljašnjih zidova za istu veličinu objekta je za minimalno 21% manja čime su toplotni gubitci umanjeni za isti procenat.

Prozori znatno manjih dimenzija na kosim površinama (krovni) obezbeđuju isti osvetljaj kao što bi bio sa znatno većim prozorima na vertikalnim zidovima. Smanjenjem staklenih površina, koje imaju veliki stepen toplotne provodljivosti, dodatno su smanjeni toplotni gubici. Iz navedenog vidimo da lučni objekti imaju gotovo duplo manje toplotne gubitke u poređenju sa pravougaonim objektima iste zapremine, kvadrature i izolacione moći. Prozori mogu biti oblika i orijentacije po želji.