Istorijat

ISTORIJAT 

Sa vama od 1991.

  • MILINKOVIC COMPANY d.o.o. je privatno preduzeće nastalo objedinjavanjem preduzeća “Teleinformatik” i “Ruraltel”.

 

  • Preduzeće Teleinformatik je osnovano 1991g. i poslovalo je u sektoru telekomunikacija i instaliralo više od 50 hiljada telefonskih priključaka. Izgradili smo veliki broj pristupnih mreža i instalirali širok asortiman opreme i telefonskih centrala širom Srbije.
  • Januara 1996. godine, rukovodstvo osniva novo preduzeće – “Ruraltel” i implementira novu tehnologiju bežične telefonije, prethodnice GSM mreža. Gradi pristupne mreže radio putem u okviru javne fiksne telefonske mreže, radio relejne linkove kao i telefonske mreže za posebne namene (vojska, policija).
  • Jula 2003. godine objedinjavanjem preduzeća “Teleinformatik” i “Ruraltel” nastaje preduzeće MILINKOVIĆ COMPANY d.o.o.

Milinković Company d.o.o je pravni naslednik objedinjenih preduzeća (pruzima prava i obaveze), i proširuje delatnost na građevinske radove i izgradnju svih komunalnih i infrastrukturnih mreža.

Od 2008. godine aktivno se bavi razvojem i implementacijom tehnologije ferocementa u građevinskom sektoru i razvija MC sistem gradnje.

Učestvovali smo na brojnim međunarodnim sajmovima i izložbama gde smo osvojili veliki broj nagrada za inovativnost, tehnologiju i kvalitet objekata. Milinković Company prati moderne trendove i usmeravamo razvoj u cilju unapređenja usluga i kvaliteta proizvoda.

MILINKOVIĆ COMPANY je registrovana kao subjekt sa inovacionom aktivnoscu pri Ministarstvu Nauke. R&D i proizvodni centar br. RIO 67/09 od 2009. godine.

MILINKOVIC COMPANY je u mogućnosti da odgovori na najsloženije zahteve i u potpunosti opremljena za najsloženije poduhvate iz građevinske delatnosti, kako izgradnje objekata, prefabrikacije AB i ferocementnih elemenata tako i izgradnje telekomunikacionih mreža i sistema, hidrotehničkih objekata vodosnabdevanja, kanalizacije, gasovodnih distributivnih mreža i svih komunalnih i infrastrukturnih mreža.

Kompanija svojim kvalitetom podleže i međunarodnom standardu ISO9001, izdatim od sertifikacionog tela “TUV SUD Management Service GmbH” u svim oblastima delatnosti.

Svi prefabrikovani elementi su ispitani u skladu sa Evropskim normama ispitani i u postupku smo dobijanja CE znaka.