Staircases

MC Sistem gradnje omogućuje potpuno nov pristup izgradnji izolovanih, armirano betonskih objekata. Visoka energetska efikasnost naših objekata, brzina izgradnje, izuzetna trajnost objekata i otpornost na požare su samo neke od izvarednih osobina naših hala.

Prefabrikacijom elemenata postižu se značajne uštede u vremenu izgradnje objekta. Svi elementi se izrađuju u visoko kvalitetnim kalupima u kontrolisanim uslovima, visokog kvaliteta u skladu sa važećim evropskim standardima.

Svi prefabrikovani elementi poseduju CE znak.

Hale su izgrađene od prefabrikovanih armirano betnoskih (ferocementnih) elemenata, koji su bez termičkih mostova. Elementi su troslojni, armirano-betonski, montažni, termoizolovani, „sendvič“ tipa. Osnova elemenata izrađena je od ferocementa u obliku pravougaone ljuske ojačane rebrima po ivicama. Drugi sloj je vatrootporni termoizolacioni sloj debljine od 15cm ili više koji obezbeđuje da je koeficijent provođenja toplote k od <0,15 W/m²К. Treći sloj je zaštitna ferocementna ploča.

Poligonalni AB luk se formira na svaka 4 metra, između elemenata  u kojem je “uvezana” armatura iz nosećeg sloja elemenata. Na ovaj način se dobija prostorna struktura umreženih AB lukova i greda (rebara elemenata) koji čine trajnu, bezbednu vatrootpornu konstrukciju.

Ne postoji ograničavajući faktor za unutrašnji dizajn, veliki rasponi objekata bez stubova i prepreka omogućavaju da arhitekte imaju potpunu slobodu dizajniranja enterijera. Objekti se mogu primeniti kao: sportske hale, bazeni, skladišta, hladnjače, radionice, fabrike, izložbeni prostori, škole, vrtići, domovi za stara lica, bolnice, stambeni objekti…

Sportski objekti u skladu sa Evropskim preporukama o potrošnji energije u sportskim objektima “Energy efficiency guide 78”

JEDINSTVENO U REGIONU – SPORTSKI OBJEKTI U ENERGETSKOM RAZREDU “A” i “B”

Dužina objekata je proizvoljna, (moguće je izabrati bilo koju dužinu deljivu sa 4m usled dimenzija elemenata, što znači 36, 40, 44…52… 76, 80m… itd.).

Sistem omogućava velike varijacije lučnih oblika hala. Lučnih, lučnih sa delom ravnog krova, sa vertikalnim zidovima i zalučenim krovovima, omogućavajući standardne raspone od 13 do 34m. Veće raspone projektujemo po želji naručioca.