Gallery

Poslovni i stambeni objekti u B energetskom razredu

 

Elementi su troslojni, orebreni spoljašnji sloj je debljine 4cm i predstavlja noseći sloj i element konstruktivnog sistema koji je statički u potpunosti odvojen od unutrašnjeg završnog sloja. Zatim srednji izolacioni sloj debljine od 20cm (ili više po želji) i unutrašnji, završni sloj debljine 2.5cm.

 

Koeficijent provođenja toplote k od <0,15 W/m²К.

 

Svi potrebni otvori se formiraju u toku proizvodnje elemenata, bilo da su u pitanju prozori, vrata ili sl., pri čemu su sve ivice otvora izolovane a ramovi stolarije se ugrađuju bez termičkih mostova.

 

Izolacioni sloj u potpunosti odvaja noceći – spoljašnji sloj elemenata od unutrašnjeg završnog sloja. Izolacioni sloj formira šupljinu za izlivanje stubova koji povezuju noseće slojeve elemenata, dok je izolacioni sloj bez prekida, kontinualan.

 

MC² sistem gradnje istovremeno zatvara željeni prostor. Izgrađena struktura obezbeđuje sve zahteve statike, termike, hidroizolacije te izuzetno visok nivo stabilnosti, bezbednosti i trajnosti. Ceo objekat izgrađem ovom tehnologijom ne poseduje niti jedan termički most.

 

Fasada ima samo estetsku funkciju, ne i izolacionu. Na spoljašnji sloj elementa je moguće izvesti sve vrste kontaktnih i kasetnih fasada, kao i kombinaciju više vrsta fasada bez stvaranja termičkih mostova pri čemu ne postoji mogućnost odvajanja teških fasada koje se postavljaju na noseći, spoljašnji armirano-betonski sloj.

 

Visoka energetska efikasnost naših objekata, brzina izgradnje, izuzetna trajnost objekata i otpornost na požare su samo neke od izvarednih osobina naših objekata.