Istorijat

MC SISTEM poseduje višestruke prednosti u odnosu na druge sisteme gradnje

Karakteristike materijala i prefabrikovanih elemenata istovremeno rešavaju pitanje termoizolacije i konstrukcije izgrađenih objekata. Termoizolacija elemenata iako velike debljine je paropropusna dok tanki slojevi visokokvalitetniih betona pružaju veoma dug životni vek, otpornost na sve spoljašnje uticaje i otpornost na zemljotrese i požare.

Hale građene MC Sistemom gradnje sa modifikovanim lučnim oblikom imaju povoljniji odnos zapremine i površine poda u odnosu na pravougaoni oblik. Površina spoljašnjih zidova za istu površinu poda i zapreminu objekta je za minimalno 21% manja čime su toplotni gubitci umanjeni za isti procenat. Manja potrebna površina stakala sa krovnim prozorima omogućava da su transmisioni gubici MC hala do 50% manji u odnosu na pravougane hale slične izolacione moći, odnosno sa 15-30cm termoizolacije.

Modifikovani lučni oblik onemogućava velika temperaturna raslojavanja čak i pri velikim visinama objekta. U pravougaonim objektima topli, lakši vazduh se jednostavno izdiže uz krovnu konstrukciju povećavajući toplotne gubitke i troškove prinudne ventilacije. U MC halama se jednostavnijom i povoljnijom termotehničkom opremom lako greju i hlade objekti.

Statičkim sistemom umreženih AB lukova i horizontalnih AB greda u elementima, kao i samim elementima formira se nosiva krovna struktura (≥600kg/m2). Bez dodatnih troškova i izrade podkonstrukcije mogu se postaviti sve vrste solarnih panela, čilera kao i druge opreme direktno na objekat. Sva unutrašnje instalacija, vazdušni kanali, elektroinstalacije… se takođe mogu direktno postavljati na elemente i noseću konstrukciju čime se vrši značajna ušteda u odnosu na druge sisteme.

Hale građene MC Sistemom u odnosu na hale sličnih energetskih osobina i vatrootpornosti izgrađenih drugim sistemom gradnje imaju sledeće prednosti:

20% NIŽA CENA IZGRADNJE

50% MANJI TROŠKOVI EKSPLOATACIJE

200% BRŽA GRADNJA

 

MC² sistem gradnje omogućuje brzu i jednostavnu izgradnju poslovno stambenih objekata izgradnje kvalitetnih i trajnih, energetski efikasnih poslovno stambenih objekata od prefabrikovanih elemenata.

Jedini sistem sa prefabrikovanim armiranobetonskim izolovanim elementima bez termičkih mostova, sa izolacijom od 20cm (ili više) ne zahteva nikakvu podkonstukciju niti postoji mogućnost otpadanja fasade.

U odnosu na sve ostale sisteme čvrste gradnje fasada objekata ima samo estetsku svrhu, ne i izolacionu. MC sistem pruža mogućnost odabira svih vrsta kontaktnih i kasetnih fasadnih sistema i njihovu kombinovanje bez stvaranja termičkih mostova. Jedini armirano betonski sistem gradnje sa pripremom za ugradnju stolarije u izolacioni sloj čime se elimišu linijski gubici pvc ili alu profila sa konstrukcijom objekta, poboljšavaju performanse stolarije i sprečava pojava kondenzacije.

Dodatni korisni kvadrati objekta usled najpovoljnijeg odnosa bruto i neto površine objekata. Zbog male ukupne debljine zidnih elemenata / spoljašnjih zidova pri istim gabaritima objekta ostvaruje se dodatnih 0.2m2 poda po metru dužnom spoljašnjeg zida. Spoljašnji zid, element je debljine samo 26cm, umesto minimalno 45 kod standardnih, zidanih i omalterisanih zidova sa 20cm izolacije.

MC SISTEMOM se grade kvalitetni i trajni, energetski efikasni i isplativi objekti različitih dimenzija i namena od prefabrikovanih AB elemenata.