Istorijat

ŠTA JE TO FEROCEMENT?

Ferocement je u suštini tankoslojni, sitnozrni armirani beton koji se umesto diskretno raspoređene armature armira sa više slojeva tankih mreža što omogućava da u poprečnom preseku gotovog ferocementnog elementa čelik bude homogeno raspoređen. Sa mnogo manjim presecima je moguće ostvariti veliku nosivost i proizvesti elemente od ferocementa neuporedivo lakše od armirano-betonskih elemenata istih mehaničkih karakteristika.

KARAKTERISTIKE MATERIJALA

ČVRSTOĆA – Preko 42Mpa,

ŽILAVOST – Višestruka kriva loma, prilikom pucanja mikroarmatura nosivost elementa i dalje raste VODONEPROPUSNOST – Materijal je vodonepropustan

TRAJNOST – Armirani beton

Prefabrikacijom elemenata postižu se značajne uštede u vremenu izgradnje objekta. Svi elementi se izrađuju u visoko kvalitetnim kalupima u zatvorenom prostoru (bez uticaja vremenskih uslova) sa istim, visokim kvalitetom proizvoda.

Izgradnja počinje u proizvodnom objektu sa proizvodnjom elemenata u kontrolisanim uslovima. Svi elementi se uklapaju u standardne transportne gabarite i uz minimalne troškove prevoze na gradilište.

MC sistemom moguće je izgraditi halu površine 1000m2 poda za samo 15 radnih dana (na prethodno izvedenim temeljima). U najkraćem mogućem roku možete imati na raspolaganju gotov objekat.