Istorijat

RAZVOJ 

Od 1991g. kompanija se konstantno razvija, edukuje zaposlene, implementira nove ideje i moderan pristup pružanju usluga kako bi se zadovoljile potrebe svih potencijalnih korisnika i kupaca.

Predstavnici kompanije su redovni učesnici i govornici na svakom Međunarodnom simpozijumu o ferocementu još od 1999g. Kompanija je predstavljala svoje proizvode na međunarodnim sajmovima inovacija i građevine pri čemu je osvojen veliki broj nagrada i prizanja.

Osnivač kompanije još od 1981.g. se aktivno bavi razvojem tehnologije ferocementa u građevinarstvu i gradi više objekata za lične potrebe. Za potrebe kompanije 1999g. izgrađena je hala u skeletalnoj metodi koja je tada bila najveći objekat na svetu od ferocementa a i danas se nalazi u stručnoj literaturi.

Uvidevši nedostatke skeletalne metode kompanija razvija prefabrikaciju elemenata i 2008.g. gradi prvi halu od prefabrikovanih senvič elemenata i patentira MC Sistem. Veliki broj objekata, hala različitih raspona je izgrađeno u Srbiji i inostranstvu.

Proširujući ponudu i na poslovno stambene objekte kompanija razvija i MC² sistem gradnje 2018.g. i gradi prvi porodični stambeni objekat prefabrikovanim elementima. Dalje unpređujući sistem, poslovni i stambeni objekti se mogu raditi neuporedivo brže od drugih tehnologija izgradnje.

Aktivno smo uključeni u stvaranju novih svetskih građevinskih vizija i unosimo inovacije i boljitak u građevinarstvu. 

Sada, MILINKOVIĆ COMPANY je u mogućnosti da odgovori na najsloženije zahteve i u potpunosti opremljena za najsloženije poduhvate iz građevinske delatnosti, kako izgradnje objekata, prefabrikacije AB i ferocementnih elemenata tako i izgradnje telekomunikacionih mreža i sistema, hidrotehničkih objekata vodosnabdevanja, kanalizacije, gasovodnih distributivnih mreža i svih komunalnih i infrastrukturnih mreža.

Kompanija svojim kvalitetom podleže i svim relevantnim međunarodnim ISO standardima u svim oblastima delatnosti. Svi prefabrikovani elementi su ispitani u akreditovanim laboratorijama u skladu sa važećim Evropskim standardima i poseduju CE znak.