MC Sistem

MC Sistem

MC Sistem

NAČIN IZGRADNJE

Način izgradnje

Izgradnja počinje u proizvodnom objektu sa proizvodnjom elemenata u kontrolisanim uslovima. Svi elementi se uklapaju u standardne transportne gabarite i uz minimalne troškove prevoze na gradilište. Bez obzira na tip objekta izrađuju se standardni trakasti temelji i podna ploča i na nju se postavlja specijalno projektovana pomoćna noseća skela na koju se slažu elementi kao velike cigle.

Spojevi između lučnih segmenata se armiraju i zatvaraju oplatom. Nakon izlivanja na mestu između

elemenata ostaje formiran armirano betonski luk koji sa ferocementnim rebrima u samim elementima formira noseću konstrukciju. Nakon sazrevanja betona pomoćna skela se demontira i ceo proces izgradnje objekta je završen pri čemu nije potrebno nikakvo malterisanje jer sami elementi svojim površinama čine i završnu obradu.

Pišite nam

Odogovorićemo Vam u najkraćem roku

LOKACIJA

Živojina Lukića Vajara 58e, Bežanijska kosa, 11070 Novi Beograd

EMAIL

milinkovicco@gmail.com

MC Sistem