Sportski kompleks

MC Sistem izgradnje omogućava brzu i laku izgradnju velikih sportskih kompleksa prema zahtevu naručioca sa širokim spektrom arhitektonsko urbanističkoh rešenja.

 

Školska sportska sala

Optimalno dimenzionisane hale zadovoljavaju sve važeće pravilnike i normative školskog prostora.

 

Školska sportska sala

Sportske sale se mogu projektovati i sa tribinama za posetioce čime postaju i lokalni centri vanškolskih sportskih aktivnosti i socijalizacije.

 

Bazeni

Prefabrikovanim elementima projektujemo samostojeće bazene čime se transmisioni toplotni gubici bazena svode samo na gubitke u podu i značajno umanjuju troškovi zagrevanja.

 

Pišite nam

Odogovorićemo Vam u najkraćem roku

LOKACIJA

Živojina Lukića Vajara 58e, Bežanijska kosa, 11070 Novi Beograd

EMAIL

milinkovicco@gmail.com

MC Sistem