Protivzvučne barijere

Protivzvučne barijere

Protivzvučne barijere

ŠTA JE TO MC FEROCEMENT?

Ferocement

Ferocement je u suštini tankoslojni, sitnozrni armirani beton koji se umesto diskretno raspoređene armature armira sa više slojeva tankih mreža što omogućava da u poprečnom preseku gotovog ferocementnog elementa čelik bude homogeno raspoređen. Sa mnogo manjim presecima je moguće ostvariti veliku nosivost i proizvesti elemente od ferocementa neuporedivo lakše od armirano-betonskih elemenata istih mehaničkih karakteristika.

RAZVOJ

Skeletni metod izgradnje objekata od ferocementa je dugotrajan proces sa mnogo „ručnog“ rada. Proces se odvija u više faza: formiranje forme od betonskog gvožđa, obmotavanje skeleta čeličnim mrežama i utiskivanje maltera sa obe strane u istu.

Ovaj sistem ne zahteva dodatnu oplatu i omogućava formiranje raznih formi objekta. Mane ovakvog načina izgradnje su: nemogućnost nanošenja maltera na celu površinu istovremeno, uticaj vremenskih prilika i neodrživosti konstantnog kvaliteta. Zbog ovih mana ovakav način nije komercijalizovan.

Koristeći ovaj metod izgradnje, osnivač „Milinković Company“ je tokom 3 decenije rada na razvoju ferocementa izgradio niz objekata među kojima se posebno ističe Solarna kuća kao primer ekološke i energetski efiksane izgradnje.

Iskoristivši sve prednosti ferocementa uz razvoj novih tehnoloških postupaka i izbegavanja nedostataka skeletnog metoda, razijen je novi metod MC Sistem gradnje.

Prefabrikacija

Prefabrikacijom elemenata postižu se značajne uštede u vremenu izgradnje objekta. Svi elementi se izrađuju u visoko kvalitetnim kalupima u zatvorenom prostoru (bez uticaja vremenskih uslova) sa istim, visokim kvalitetom proizvoda.

Pišite nam

Odogovorićemo Vam u najkraćem roku

LOKACIJA

Živojina Lukića Vajara 58e, Bežanijska kosa, 11070 Novi Beograd

EMAIL

milinkovicco@gmail.com

MC Sistem