OPŠTI PODACI

MILINKOVIC COMPANY je u mogućnosti da odgovori na najsloženije zahteve i u potpunosti opremljena za najsloženije poduhvate iz građevinske delatnosti, kako izgradnje objekata, prefabrikacije AB i ferocementnih elemenata tako i izgradnje telekomunikacionih mreža i sistema, hidrotehničkih objekata vodosnabdevanja, kanalizacije, gasovodnih distributivnih mreža i svih komunalnih i infrastrukturnih mreža.

Kompanija svojim kvalitetom podleže i međunarodnom standardu

ISO9001:2015
Sistem mendžmenta kvalitetom

ISO14001:2015
Sistem mendžmenta zaštitom životne sredine

ISO45001:2018
Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

Svi prefabrikovani elementi su ispitani u skladu sa Evropskim normama ispitani i u postupku smo dobijanja CE znaka.

ISTORIJAT

Sa vama od 1990.

  • MILINKOVIC COMPANY d.o.o. je privatno preduzeće nastalo objedinjavanjem preduzeća “Teleinformatik“ i „Ruraltel“
  • Teleinformatik je dominantno poslovalo u sektoru telekomunikacija i instaliralo više od 50 hiljada telefonskih priključaka. Izgradili smo veliki broj pristupnih mreža i instalirali širok asortiman opreme u telefonskim centralama širom Srbije.
  • Januara 1996. godine, rukovodstvo osniva novo preduzeće – „Ruraltel“ i implementira novu tehnoligiju bežične telefonije, prethodnice GSM mreža. Gradi pristupne mreže radio putem u okviru javne fiksne telefonske mreže, radio relejne linkove kao i telefonske mreže za posebne namene (vojska, policija)
  • Jula 2003. godine objedinjavanjem preduzeća „Teleinformatik“ i „Ruraltel“ nastaje preduzeće MILINKOVIC COMPANY d.o.o.

Milinković Company d.o.o je pravni naslednik objedinjenih preduzeća, proširuje delatnost na izgradnju svih komunalnih i infrastrukturnih mreža.

Od 2008. godine aktivno se bavi razvojem i implementacijom tehnologije ferocementa u građevinskom sektoru i razvija MC sistem gradnje.

MILINKOVIC COMPANY je registrovana kao subjekt sa inovacionom aktivnoscu pri Ministarstvu Nauke. R&D i proizvodni centar br. RIO 67/09 od 2009. godine.

DELATNOST

Projektovanje i izgradnja objekata visokogradnje

Sportskih hala, skladišta, radionica i proizvodnih pogona, poslovnih prostora, stambenih objekata,…

  • Izgradnja, montaža i održavanje telekomunikacionih objekata, mreža i sistema
  • Izgradnja, montaža i održavanje gasovodnih distributivnih mreža
  • Izgradnja, montaža i održavanje vodovodnih i kanalizacionih mreža
  • Projektovanje i izgradnja prefabrikovanih ferocementnih elemenata
  • Uslužno izvođenje mašinskih, građevinskih i zemljanih radova

RAZVOJ

Kompanija se konstantno razvija, edukuje zaposlene, implementira nove ideje i moderan pristup pružanju usluga kako bi se zadovoljile potrebe svih potencijalnih korisnika i kupaca.

Predstavnici kompanije su redovno bili učesnici i govornici na svakom Međunarodnom simpozijumu o ferocementu od 1999.

Aktivno smo uključeni u stvaranju novih svetskih građevinskih vizija.

VESTI

„MILINKOVIĆ COMPANY DOO ZA PROIZVODNJU, IZGRADNJU I TRGOVINU BOLJEVCI“, iz Beograda – Surčin, mesto Boljevci, ulica Braće Gavrajić broj 79, MB: 17487850, je dana 21.07.2020. godine kupilo sledeće nepokretnosti: katastarsku parcelu broj 3560 / 2, KO Boljevci, ukupne površine 10 a 29 m2 i katastarsku parcelu broj 3560 / 3, KO Boljevci, ukupne površine 9a 87 m2, sve upisano u LN 2844 KO Boljevci, od prodavca Mladena Milinkovića koji je jedini član ovog društva.

NAGRADE I PRIZNANJA

 

NAGRADE I PRIZNANJA

Višestruko nagradjivani sistem gradnje.

Učestvovali smo na brojnim međunarodnim sajmovima i izložbama, pratimo moderne trendove i usmeravamo razvoj u cilju unapređenja usluga i kvaliteta proizvoda.

REFERENCE

– Izgradnja objekata po sistemu MC izgradnje ukupne površine ~6.500 m2 ;
– Izgradnja objekata po tehnologiji ferocementa ukupne površine ~2.300 m2 ;
– Izgradnja 3 bazena od ferocementa
– Izgradnja ~ 7.000m2 kancelarijskog i stambenog prostora;
– Izgradnja i ispitivanje regionalnog vodovoda u ukupnoj dužini od ~ 40 km
– Instalacija telekomunikacione opreme za ~ 50.000 korisnika;
– Izgradnja distributivnih telefonskih mreža za ~ 80.000 korisnika;
– Montaža, instalacija i aktiviranje 6 radio relejnih linkova i antenskih stubova;
– Ugradnja WLL mreže za ~ 3.200 korisnika;
– Postavljanje telefonskih  i optičkih kablova u dužini od ~ 100 km;
– Izgradnja i ispitivanje gasovoda  za ~ 3.000 priključaka;
– Izgradnja potisne stanicemagistralnog vodovoda sa svim mašinskim i elektro radovima, uključujući automatsku i daljinsku kontrolu celokupnog sistema;
– Izgradnja vodovodne mreže sa svim mašinskim i elektro radovima, uključujući upravljanje elektroenergetskim sistemom i sistemom za hemijsku pripremu vode;
– Izgradnja potisne stanice za otpadne vode, regionalni kanalizacioni sistem sa svim mašinskim i električnim instalacija

Pišite nam

Odogovorićemo Vam u najkraćem roku

LOKACIJA

Živojina Lukića Vajara 58e, Bežanijska kosa, 11070 Novi Beograd

EMAIL

milinkovicco@gmail.com

MC Sistem